Predstavnici KIRS-a i saveta za migracije u studijskoj poseti Nemačkoj

Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije, lokalnih saveta za migracije i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) bili su od 11. do 15. oktobra 2016. u studijskoj poseti u Nemačkoj, kako bi se upoznali sa najboljim praksama integracije migranata, sa posebnim fokusom na lokalnom nivou.

Poseta je organizovana u okviru globalnog IOM-UNDP zajedničkog programa „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Komesarijat za izbeglice i migracije implementira pilot projekat „Jačanje kapaciteta lokalnih saveta za migracije“.

Više informacija na stranici Komesarijata za izbeglice i migracije na linku

SCRM Study Visit Germany
SCRM Study Visit Germany
SCRM Study Visit Germany