Aktuelno

Zahtev za dostavljanje ponuda

U okviru projekta “Specijalna mera za podršku Republici Srbiji na unapređenju sposobnosti graničnog upravljanja u kontekstu Evropske migracione krize – 2. faza”, koji finansira EU, IOM poziva zainteresovana pravna lica da podnesu Ponude za nabavku noćnih dvogleda. Ponuda mora biti podneta i upućena na adresu Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Skenderbegova 3, 11158 Beograd – Republika Srbija, u skladu sa uputstvom sadržanom u RFQ koji se nalazi u prilogu, najkasnije do 20.10.2017. do 12:00 časova po lokalnom vremenu. Zakasnele ponude neće biti uzete u razmatranje.

Zahtev za dostavljanje ponuda

U okviru projekta “Specijalna mera za podršku Republici Srbiji na unapređenju sposobnosti graničnog upravljanja u kontekstu Evropske migracione krize – 2. faza”, koji finansira EU, IOM poziva zainteresovana pravna lica da podnesu Ponude za nabavku baterijskih lampi. Ponuda mora biti podneta i upućena na adresu Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Skenderbegova 3, 11158 Beograd – Republika Srbija, u skladu sa uputstvom sadržanom u RFQ koji se nalazi u prilogu, najkasnije do 20.10.2017. do 12:00 časova po lokalnom vremenu. Zakasnele ponude neće biti uzete u razmatranje.

Zahtev za dostavljanje ponuda

U okviru projekta “Specijalna mera za podršku Republici Srbiji na unapređenju sposobnosti graničnog upravljanja u kontekstu Evropske migracione krize – 2. faza”, koji finansira EU, IOM poziva zainteresovana pravna lica da podnesu Ponude za nabavku dnevnih dvogleda. Ponuda mora biti podneta i upućena na adresu Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Skenderbegova 3, 11158 Beograd – Republika Srbija, u skladu sa uputstvom sadržanom u RFQ koji se nalazi u prilogu, najkasnije do 20.10.2017. do 12:00 časova po lokalnom vremenu. Zakasnele ponude neće biti uzete u razmatranje.

Sub-Regional Consultative Event In The Western Balkans On The Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration

Pod-regionalni konsultativni događaj na Zapadnom Balkanu o globalnom dogovoru za bezbedne, uređene i regularne migracije

Pod-regionalni konsultativni događaj o Globalnom dogovoru za bezbedne, uređene i regularne migracije (GCM) na Zapadnom Balkanu, održan u Sarajevu 29. juna 2017. godine, zasnovan je na nizu od šest nacionalnih informativnih događaja koji su predstavili Globalne dogovore za migracije i izbeglice.

SCRM Study Visit Germany

Predstavnici KIRS-a i saveta za migracije u studijskoj poseti Nemačkoj

Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije, lokalnih saveta za migracije i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) bili su od 11. do 15. oktobra 2016. u studijskoj poseti u Nemačkoj, kako bi se upoznali sa najboljim praksama integracije migranata, sa posebnim fokusom na lokalnom nivou.