Aktuelno

Logo EU SR IOM

Javni poziv za izbor izvođača radova - PRODUŽEN ROK

PRODUŽEN ROK - Međunarodna organizacija za migracije (IOM) objavljuje javni poziv za izbor izvođača radova za Izgradnju i opremanje dečijeg igrališta u prihvatnom centru Kikinda. Ponude moraju biti dostavljene i adresirane na International Organization for Migration (IOM), Skenderbegova 3, PO Box 104, 11158 Belgrade - Republic of Serbia, najkasnije do 23.08.2017. godine do 16:00h po lokalnom vremenu. Ponude pristigle posle datog roka neće biti razmatrane.

SCRM Study Visit Germany

Predstavnici KIRS-a i saveta za migracije u studijskoj poseti Nemačkoj

Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije, lokalnih saveta za migracije i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) bili su od 11. do 15. oktobra 2016. u studijskoj poseti u Nemačkoj, kako bi se upoznali sa najboljim praksama integracije migranata, sa posebnim fokusom na lokalnom nivou.

Donacija terenskih vozila Upravi granične policiije od Japanskog fonda za hitnu pomoć

Donacija terenskih vozila Upravi granične policiije od Japanskog fonda za hitnu pomoć

U regionalnom centru u Preševu, 13.septembra 2016. godine, organizovana je poseta delegacije Japanske Ambasade u Beogradu i Medjunarodne organizacije za migracije (IOM), tokom koje su Upravi granične policije Srbije donirana dva terenska vozila u okviru Projekta podrške migrantskoj krizi na ruti Zapadnog Balkana. Projekat je započet u oktobru 2015. godine kada se Srbija suočavala sa velikim izazovima u kontrolisanju iregularnih migracija.

Humanitarno upravljanje granicama

Humanitarno upravljanje granicama

Priručnik o humanitarnom upravljanju granicom – Standardne operativne procedure za graničnu policiju -  nastao je u okviru projekata podrške u migrantskoj krizi na takozvanoj Zapadnobalkanskoj ruti, koje IOM sprovodi u partnerstvu sa Upravom granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji su zasnovani na direktnim iskustvima i terenskim aktivnostima prijema i procesuiranja migranata, zahvaljujući fondovima Švajcarskog ministarstva za migracije (SEM), IOM Razvojnog Fonda i DFID-a ...

From the People of Japan

Saopštenje - dodatna bespovratna pomoć kao odgovor na izbegličku i migrantsku krizu u Republici Srbiji

Dana 20. januara 2016. godine Vlada Japana je odobrila dodatnu bespovratnu pomoć za projekte UNHCR-a, UNDP-a, IOM-a i UNICEF-a, kao odgovor na izbegličku i migrantsku krizu u Republici Srbiji...