Aktuelno

Javni poziv za nabavku

U sklopu projekta: “Podrška Evropske unije Srbiji i bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji u upravljanju migrantskom’izbegličkom krizom na Balkanskoj ruti”, Međunarodna organizacija za migracije objavljuje javni poziv za nabavku dva istovetna modularna objekta kontejnerskog tipa koje je potrebno isporučiti i postaviti na lokacijama u Dimitrovgradu I Plandištu.

Regionalni sastanak za IOM AVRR savetnike na terenu iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Održan regionalni sastanak posvećen asistiranom dobrovoljnom povratku (AVRR)

Regionalni sastanak za IOM AVRR savetnike na terenu iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije održan je u Beogradu 8. marta 2018.

Migranti, Lični elektronski zdravstveni karton, IOM, Srbija

Lični elektronski zdravstveni karton se pokazao efikasnim

Lični elektronski zdravstveni karton (e-PHR) se pokazao kao efikasna alatka za registrovanje, praćenje i nadzor zdravstvenog stanja migranata u Evropi i zemljama koje učestvuju u projektu Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Re-Health2  uključujući i Srbiju. Ovo je bio jedan od ključnih zaključaka sastanka “Zdravlje migranata – izazov više sektora”, koji je organizovao IOM u Srbiji u partnerstvu sa Domom zdravlja “Palilula” u Beogradu 27. februara 2018.

Deca migranti iz Prihvatnog centra Vranje, Srbija.

Nepotpuni podaci ostavljaju decu izbeglice, migrante i raseljene u opasnosti i onemogućavaju im pristup osnovnim uslugama

Procenjeno je da je 28 miliona dece prisilno raseljeno tokom 2016. godine, ali je stvarni broj mnogo veći.

 

Vranje, IOM Srbija, deca, škola, migrant

IOM Srbija prevozi decu migrante u osnovne škole

Tokom septembra 2017, oko 500 dece migranata uzrasta osam do 14 godina je upisano u osnovne škole u Srbiji.

IOM Srbija, uz podršku Evropske unije, podržao je napore države da decu migrante uključi u osnovnoškolsko obrazovanje. U skladu s tim od početka prvog polugodišta školske 2017/2018. godine deca iz prihvatnih centara Vranje, Bujanovac, Pirot i Divljana svakodnevno su prevožena do škola i nazad do prihvatnih centara.